Historická fakta: Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce v 18. století byla skutečně významná, znamenala zavádění nových strojů do továren, znamenala velký technický pokrok. Jejím důsledkem byl ale vznik společenských tříd. 

Průmyslová revoluce začala 18. století v Anglii – vynálezce James WATT vymyslel parní stroj pohánějící ostatní stroje.

Navazující technický pokrok:

a) mechanický tkalcovský stav

b) spřádací stroj

c) válcový potiskovací stroj

d) šlapací šicí stroj

 

Nejdříve je průmyslová revoluce v Anglii, od 14. století neexistuje nevolnictví, Anglie má suroviny i odbytiště díky svým koloniím, na území Anglie se od 17. století neválčí.

Strojírenství – vznikaly první vysoké pece – používaly uhlí a koks – vyšší teploty při výrobě železa – lepší kvalita.

Angličan George Stephenson – parní lokomotiva.

Raketa z roku 1829 – maximální rychlost 46 km/hodinu.

Američan Robert Fulton vynalezl parník.

Samuel Morse vynalezen telegraf a Morseova abeceda.

Druhá ustálená fotografie roku 1826.

Důsledky průmyslové revoluce

Vznikaly 2 společenské třídy:

a) továrníci = buržoazie = kapitalistické (podnikatelé)

b) zaměstnáni jsou dělníci – proletariát (mající jen děti)

Minimální mzda dělníků – např. 14 hodin denně, práce žen a dětí od 6 let. Dělníci byli zatím bez sociálního pojištění. První protestní akce dělníků: při zavádění nových strojů, které jim braly práci – stroje rozbíjeli.

Pokusy o řešení situace dělníků:

1) Svépomocné dělnické spolky – dělníci dávali část mzdy do fondu a dostávali z něj při nemoci, úrazu, smrti.

2) Na pracovišti vznikaly organizace zaměstnanců = odbory. Ty mohly organizovat i stávku.

3) Utopističtí socialisté se dělníků zastávali, ale jejich vize byly nereálné = utopické (Robert Owen)

4) Socialisté německého původu: Karel Marx a Bedřich Engels – kapitál = dílo Marxe.

Myšlenky Marxe:

1) soukromé vlastnictví má být zrušeno

2) v budoucí revoluci mají dělníci porazit kapitalisty